Termeni și condiții generale de vânzare referitoare la produse și servicii

Articolul 1. Scopul Aplicației

Aceste termene și condiții generale ale procesului de vânzare se aplica tuturor comenzilor de materiale sau servicii plasate prin intermediul website-ului VitrineMedia sau prin orice alt canal de vânzări (în continuare ne vor referi la acestea ca la „Prroduse”). Aceste termene și condiții generale de vânzare guvernează relația contractuală dintre VitrineMedia și clienți, abele părți acceptându-le fără rezerve. Acestea primează în fața oricăror altor termene și condiții regăsite în orice alt tip de document, în special față de cele generate în mod automat atunci când se solicită o simulare, dacă nu existe o derogare expresă, menționată în scris. Compania are dreptul oricând să modifice aceste termene și condiții generale de vânzare.

Articolul 2. Contractul

Clientul declară că are cel puțin 18 ani și capacitatea legală sau autoritatea parentală de a plasa o comandă pe VitrineMedia. După realizarea comenzii, clientul va primi un e-mail în care sunt confirmate toate detaliile comenzii. VitrineMedia va mai trimite un e-mail pentru a confirma livrarea produselor comandate. Acest e-mail reprezintă acceptarea comenzii și astfel ia naștere contractul de vânzări între VitrineMedia și client. Aceste etape necesare pentru încheierea contractului se aplică în cazul oricărei comenzi de pe website. VitrineMedia nu va fi răspunzătoare pentru nicio greșeală existentă în cadrul descrierilor sau instrucțiunilor de folosință. Fotografiile, graficele și videoclipurile nu au valoare contractuală și nu pot ridica semne de întrebare într-o comandă. Produsele sunt oferite în limita stocului disponibil. În cazul lipsei unuia sau mai multor produse dintr-o comandă, VitrineMedia va anunța clientul prin e-mail sau telefon cat mai rapid posibil.

Articolul 3. Comanda

O comandă este considerată ca fiind plasată pe VitrineMedia și termenii și condițiile generale ale vânzării acceptate o dată ce clientul a confirmat plata. Informațiile stocate de VitrineMedia și serviciul securizat de plăți constituie dovezi ale naturii, conținutului și datei comenzii. Atunci când un produs comandat nu este disponibil, clientul va fi informat cât mai repede posibil. VitrineMedia își rezervă dreptul de a anula orice comandă în cazul în care există vreun conflient precedat legat de o plată. Informațiile oferite de cumpărător la momentul achiziției au valoare juridică. Atunci când există o greșeală în ceea ce privește datele de contact ale clientului, VitrineMedia nu va fi considerată răspunzâtoare dacă livrarea este imposibilă.

Articolul 4. Plata

Prețurile menționate de VitrineMedia sunt în Euro și nu includ TVA.-ul. Facturile ce includ valoarea totală au data confirmării comenzii. Pentru toate produsele livrate în afara Uniunii Europene și e teritoriile franceze, prețul de pe factură va fi automat calculat, excluzând taxele și impozitele. Plățile ar trebuie făcute prin card bancar pe un server bancar securizat (Carte Bleue, Visa, Mastercard/Eurocard, American Express), prin cec trimis cu confirmare de primire sau prin plata la livrare. În cazul în care nu este prevăzut altfel, expres, în scris, termenele de plată sunt următoarele: 50% din total la semnarea contractului și diferența de 50% la livrare/instalare. Nu se mai poate face o anulare a comenzii atunci când a fost realizat un depozit sau s-a facut o plată parțială sau totală către VitrineMedia. Factura este trimisă împreunp cu coletul. Data limită de plată este menționată în factură. În cazul în care ese depășit termenul de plată se vor percepe automat penalități. În plus, VitrineMedia va proceda la recuperarea imediată a plăților restante și își rezervă dreptul de a suspenda sau anula orice livrare a produselor, fără să i se poată cere daune din parrtea clientului. În cazul în care termenul de plată este depășit se va înregistra o creștere a sumei de plată cu 5% lunar. Această creștere nu este considerată o penalitate și o compensație pentru daunele suferite de VitrineMedia. Clientul va plăti și costurile de recuperare suportate de VitrineMedia. Dacă VitrineMedia (sau partenerii săi) instalează un echipament un depozi sau o plată totată trebuiesc realizate până la finalizarea instalării. În caz contrar, tehnicianul nu va monta starter-ul ceea ce va duce la lisa alimentării. Acest obbiect va fi trimis prin poștă la finalizarea plății și va fi montat de client.

Articolul 5. Plata prin intermediul Cardului de Credit

Oferind detaliile bancare, clientul acceptă, în mod necondiționat, ca VitrineMedia să realizeze o tranzacție sigură pentru procesarea plății. În acest mod, clientul autorizează VitrineMedia să debiteze din cont suma agreeată la data stabilită. Clientul acceptă să ofere VitrineMedia în mod necondiționat detaliile sale bancare ca și garanței pentru plata facturilor restante la 30 de zile de la data limită.

Articolul 6. Costuri vamale

Toate comenzile plasate pe website-ul VitrineMedia ce implică livrare în afara Franței sunt purtătoare de taxe vamale atunci când coletul este livrat. Taxele vamele și orice alte taxe legate de livrarea unui produs sunt responsabilitate clientului și cad în sarcina sa. VitrineMedia nu este responsabilă de comunicarea taxelor vamale. VitrineMedia sfătuiește clienții să clarifice acest aspect cu autoritățile vamale din țara de rezidență.

Articolul 7. Livrarea

Produsele sunt livrate la adresa specificată în formularul de comandă. Termenele de livrare variază între 2 și 10 săptămâni de la încheierea contractului, cu excepția cazurilor de forță majoră precum inundații, contremure, greve sau întreruperea stocului de la furnizoi. Nicio întârziere nu poate aduce cu ea cereri de compensare din partea clientului. VitrineMedia livrează produsele pe teritoriul Franței dar și în afara acestuia, în Uniunea Europeană și la nivel internaționat, la adresa specificată în comandă, prin intermediul unui curier ales de VitrineMedia. Costuri suplimentare de livrare pot fi solicitate în avans în cazul livrărilor efectuate în afara teritoriului Franței. VitrineMedia va contacta imediat clientul pentru a confirma aceste costuri adiționale și livrarea produselor. Clientul trebuie să verifice starea pachetului în momentul livrării și să detalieze orice daună produsă de transportator în cadrul notei de livrare și să informeze VitrineMedia. De asemenea, trebuie să confirme daune în scris prin confirmare de primire către transportator (și către VitrineMedia) în decurs de două zile lucrăoare. VitrineMedia nu este responsabilă de întrârzieri ale livrării cauzate de Serviciul Poștal sau orice alt transportator ales. Pentru comenzile realizate pe MyVitrineMedia.com, clientul va primi coduri cu care va conirma termenii și condițiile generale de folosință, primind acces la aplicație.

Articolul 8. Proprietate Intelectuală

VitrineMedia are drepturi depline de proprietate intelectuală asupra studiilor, soluțiilor și documentelor, atât în format scris cât și electronic, în ceea ce privește executarea contractului. Clientul nu are voie să le reproducă, total sau parțial, să le salveze, să încerce să intre în posesia sursei și/sau să le folosească pentru alte produsele decât cele originale, dacă nu există o altă înțelegere anterioară, expres exprimată.

Articolul 9. Responsabilitatea VitrineMedia

Este expres accesptat faptul ca VitrineMedia este subiectul acestor termeni și condiții generale, cu obligația mutuală de respectare. Responsabilitatea VitrineMedia este limitată la furnizarea Produselor. Clientul trebuie să își consulte asigurarea pentru a confirma condițiile contractuale privind Responsabilitatea Civilă și asigurarea de risc multiplu. VitrineMedia nu poate fi făcută răspunztăoare pentru daune ce rezultă din neîndeplinirea obligațiilor clientului, daune directe sau indirecte, daune în raport cu întârzieri privind livrarea, o lipsa sau o daună, daune în raport cu o cerere a clientului, reglementări locale sau naționale ce limitează display-urile luminoase în vitrinele magazinelor și care rezultă în folosirea parțială

Articolul 10. Garanția și serviciile oferite de VitrineMedia

Materialele livrate de VitrineMedia se află în garanței, așa cum este bine statuat în Articolul 11 și în acești termeni și condiții generale de vânzare pentru o perioadă de 12 luni de la data de livrare. Serviciul de montaj este garantat pentru o perioadă de 3 luni. În cazul anulării oricărei programări cu mai puțin de 72 de ore înainte de intervenția stabilită, costurile pentru intervenția inițială cad în responsabilitatea clientului. Pentru a beneficia de dreptul de garanție, clientul trebuie să informeze VitrineMedia cu privire la orice defecțiune a bunurilor în termen de 2 luni de la descoperire. Notificarea se face cu confirmare de primire, inclusiv cu dovada bonului de trimitere.

Articolul 11. Condiții de utilizarea și garanția materialelor și interținerea

Materialul în discuție se consideră defect dacă nu iluminează sau pâlpâie, cu excepiția (non-restrictivă) unei scăderi în putere a luminozității nominale a produsului. VitrineMedia nu este responsabilă de o funcționare anormală datorată oricărei cauze externe ce duce la nefuncționarea materialului, precum loviri (cu un obiect, persoană, etc.), o pene de curent sau căderi. Display-urile luminoase trebuie să fie închise câteva ore consecutive, în timpul nopții, de exemplu între 1 AM și 5 AM. Garanția nu acoperă deformări ulterioare sau pierderea transparenței materialului ca rezultat al uzurii normale sau al expunerii prelungite la soare. Temperatura ambientală lângă și în jurul produsului trebuie să fie, în permanență, între 10 și 30 grade C, având un nivel al umidității compatibil sau echipamentul electri. Dincolo de aceste limite (zone insuficient încălzire sau prea fierbinți, prea umede, etc.) garanția nu este valabilă.

Articolul 12. Dată de început – Metode de aplicare a garanției materialelor și intreținere

Data de începere a contractului corespunde cu data de livrare a materialului. Garanția vizează înlocuirea sau repararea oricărui material defect. Schimbul se va face cu un produs similar, excepție făcând situația în care modelul este momentan sau permanent indisponibil, situație în care cel mai apropiat model ca și specificații va fi oferit la schimb. Clientul trebuie să notifice VitrineMedia prin fax sau scrisoare despre orice elemente devecte. VitrineMedia va trimite clientului un înlocuitor, așa cum a fost menționat anterior, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea notificării. Clientul trebuie, pe costul său, și în termen de 7 zile să returneze materialul defect către VitrineMedia. Materialul defect (care va deveni proprietatea VitrineMedia) trebuie să fie trimis către sediul central sau la o altă adresă indicată ulterior sesizării. În cazul un care clientul nu returnează materialul defect în perioada de timp menționată, VitrineMedia va factura produsul înlocuitor la prețul aferent zilei livrării iar factura trebuie plătită în termen de 30 de zile. În cazul în care nu se solicită expres de client, VitrineMedia nu va trimite un angajat să se ocupe de instalare (acest servicii sunt facturate separat)

Articolul 13. Obligații ale clientului

Clientul declară ca a înțeles specificațiile tehnice ale Produsul și își asuma responsabilitatea în ceea ce privește selecția produselor oferite de VitrineMedia în concordanță cu propriile cerințe. Clientul cunoaște mentodele pe care trebuie să le adopte pentru o funcționare corectă a sistemului IT, condițiile electrice și de rezistență mecanică (podele și tavan). În plus, clientul își asuma responsabilitatea de a păstra secrete metodele folosite de VitrineMedia despre care a luat la cunoștință.

Articolul 14. Adăugarea Logo-ului companiei și elemente de comunicare în cadrul display-ului clientului

VitrineMedia are drepturi depline de proprietate intelectuală asupra studiilor, documentelor, etc, atât în scris cât și în format electronic, țn cadrul executării prezentului contract. Clientul nu le poate reproduce decât cu un acord prealabil expres.

Articol 15. Păstrarea Proprietății

VitrineMedia își păstrează dreptul de proprietate asupra materialului și elementelor furnizate până la incasarea plății integrale a bunurilor și taxele și costurile aferente. Dacă termenul de plată este depășit, VitrineMedia poate anula comanda la 8 zile după ce clientul a fost informat, existand confirmare de primire a notificării iar problema nu a fost rezolvată. Toate costurile aferente vor fi suportate de client.

Articolul 16. Păstrarea Numelor de Vânzare

Numele de vânzare împreună cu toate celelalte nume aparți VitrineMedia. Aceste nume de vânzare nu reprezintă tipul de material folosit de producator și gama de ecrane prezentate, în special VM Budget + ©, VM One©, Double C2 Max©, Double I Max©, New I Max©, VM Mobile Stand© și sistemul VDS©.

Articolul 17. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă pentru valabilitatea, interpretarea și executarea prezentului contract este legislația de pe teritoriul Franței.

Articolul 18. Confliectele și autoritatea în cazul soluționării

Orice conflict ce reiese, în mod direct sau indirect, în relație cu valabilitatea, interpretarea și executarea acestui contract și care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi trimis spre soluionare către Tribunalul Bobigny (93) Franța care are autoritate, indiferent de locul de folosire al materialelor, domiciliul respondentului, chiar și în raport cu elemente ce vizează garanția sau respondeții multiplii. Această clauză se aplică și în cazul unui apel.